Advokatbistand

Vort advokatfirma yder advokatbistand og juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder, herunder i vidt omfang ejerdrevne virsomheder, pengeinstitutter samt private.

 Klientrelation

Vi lægger vægt på at danne os en indsigt i og høj grad af forståelse for vores klienters forretnings-mæssige baggrund og udviklings-muligheder

 Arbejdsform

Teamwork er en essentiel del af vores arbejdsform og måde at yde klienten en optimal grad af service. Vi samarbejder derfor internt juridisk som strategisk

 Netværk|Viden

Det er firmaets politik, at vores medarbejdere til stadighed opretholder en optimal specialviden inden for den enkeltes ansvarsområder.

Sagsområder

Indehaver

Martin Hector

Indehaver

Erhvervs- og selskabsret, virksomhedsoverdragelse, ansættelsesret, rekonstruktion og insolvensret, markedsføringsret, Øresundregionen, rets- og voldgiftssager.
Medlem af AIJA.