201308.23
0

Revision af selskabsloven

Selskabsloven er hen over årene blev revurderet og ændret flere gange. Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en større revision af selskabsloven. De ny ændringer forventes at træde i kraft inden sommeren 2014. For så vidt angår iværksætterselskaber og nedsæ Den nye revision af selskabsloven indeholder en række ændringer i forhold til selskabslovens gældende regler….

201210.31
0

Ny principiel dom fra Højesteret om bevisbyrden ved afbrydelse af forældelse med påmindelsesbreve.

Højesterets kendelser har endeligt fastslået, at der ikke stilles krav til kreditor om, at et påmindelsesbrev skal sendes anbefalet for at løftebevisbyrden for afbrydelse af forældelse. Højesteret har i sine bedømmelser lagt vægt på f.eks. kreditors redegørelse for sine rutiner ved postforsendelse og modtagelse af returnerede brev, samt fremlæggelse af kopi af de afsendte breve…

201205.16
0

Trods uvidenhed om graviditet blev arbejdsgiveren dømt for overtrædelse af ligebehandlingsloven ved afskedigelse af gravid medarbejder.

Retspraksis har indtil nu krævet, at en arbejdsgiver skal være bekendt med en medarbejders graviditet for at kunne blive dømt for overtrædelse af ligebehandlingsloven ved afskedigelse. Højesteret har nu afsagt en principiel dom om, at gravide medarbejder er beskyttet mod opsigelse, selvom arbejdsgiveren ikke kender til graviditeten. Dog lagde Højesteret vægt på, at arbejdsgiveren havde…