Et af vores specialer er rådgivning om selskabsret, herunder valg af selskabsform, stiftelse, vedtægtsforhold, omdannelse, kapitaludvidelse og -afgang, fusion, fission, forberedelse af og deltagelse i generalforsamlinger og håndtering af forhold til offentlige myndigheder mv.

Vores firma rådgiver en lang række både etablerede erhvervsvirksomheder og start-up virksomheder. Vi har således en årelang erfaring i at bistå såvel større som mindre virksomheder og iværksættere samt initiativtagere med ønsket om opstart af virksomhed.

Den stigende internationalisering medfører stadigt større krav til den etablerede virksomheds virke, tiltag og udvikling – og stadig større krav om overblik og omhu for start-up virksomheder ved bl.a. valg af selskabsform, finansieringsplanlægning og risikoprofil. Vi rådgiver og bistår vores klienter med fokus på det individuelle behov.

I forbindelse med stiftelse og ledelse af selskaber yder vores firma rådgivning vedrørende forholdet mellem selskab, dets ejere og ejerne indbyrdes. Vores bistand omfatter bl.a. rådgivning i forbindelse med forhandling om og udarbejdelse af kapitalejeraftaler, på hvilket område, der i vid udstrækning foreligger aftalefrihed og derfor er behov for regulering af det indbyrdes forhold aktionærerne imellem.

Ved forhandlinger med danske som udenlandske parter og modparter bistår og rådgiver vi klienten, herunder med udarbejdelse af kontrakter, fortolkning af eksisterende kontraktsforhold mm.

Aktie- og anpartselskaber kan i dag tillige stiftes online via Erhvervsstyrelsen servicefunktion Virk.dk. Vi bistår med stiftelse af selskaber online og foretager selskabsretlige ændringer. Fordelen ved stiftelse af selskaber online frem for at investere i et skuffeselskab er, at selskabet allerede ved stiftelsen tilpasses stifterens individuelle krav og ønsker og ikke baseres på standardbestemmelser. Som en øvrig online mulighed er det i dag også muligt at afholde elektroniske generalforsamlinger og bestyrelsesmøder som supplement til fysisk fremmøde.