Privat

For mange mennesker er køb af bolig den største økonomiske investering i livet. Boligkøb er forbundet med juridiske såvel som økonomiske risici, hvorfor det er vigtigt at være omgivet af professionelle rådgivere.

Vi yder juridisk assistance ved bolighandel under hele processen og som professionelle rådgivere er vi ansvarsforsikret, således at køber opnår størst mulig sikkerhed i forbindelse med handlens berigtigelse.

  • Pris – og vilkårs forhandlinger med ejendomsmægler
  • Fremskaffelse af dokumenter til brug for berigtigelsen, herunder tilstandsrapport m.v.
  • Juridisk gennemgang af købsaftale samt andre dokumenter
  • Rådgivning om overordnet finansering og forsikringsforhold m.v.
  • Udarbejdelse af skøde og eventuelt sælgerpantebrev, tinglysning samt reguleringsopgørelse og refusionsopgørelse
  • Tingbogsoplysninger vedrørende eventuelle servitutter, byrder og hæftelser
  • Undersøgelse af juridiske forhold, herunder byggelovgivning mv.

Under hele processen står vi til købers rådighed med rådgivning og svar på eventuelle spørgsmål.

For berigtigelsen af énfamiliehuse, ejerlejligheder og fritidshuse har vi faste salærer under forudsætning af, at sælger er repræsenteret af statsautoriseret ejendomsmægler, ligesom købsaftalen skal være affattet i overensstemmelse med Dansk Ejendomsmægler Forenings standardkøbsaftaler.

Erhverv

Ved investering i erhvervsejendomme, er der mange juridiske aspekter parterne skal iagttage.

Særligt er det lejeretlige område omfattet af ufravigelige lovregler, som ofte kan medføre en anden retsstilling for udlejer, end hvad der er aftalt i lejekontrakten.

I Erhvervslejeloven er der indført en højere grad af aftalefrihed, selv om reglerne stadig i meget høj grad baseres på gamle principper for regulering af boligforhold frem for erhvervsejendomme.

Ved investering i udlejningsejendomme er det derfor vigtigt at have overblik over gældende regler, således at der indgås aftaler, der kombinerer parternes interesser med de ufravigelige regler.

Vi yder rådgivning inden for alle områder, der vedrører erhvervsejendomme og bistår således i alle aspekter omkring investeringer i erhvervsejendomme, herunder miljøforhold, bygge- og entrepriseforhold, oprettelse og gennemgang af lejeaftaler, myndighedsbehandling, konfliktløsning og procedure.

Personligt møde

Vores firma anbefaler, som hovedregel, afholdelse af et møde, eventuelt et telefonisk møde, forud for købet. På mødet vil køber blive rådgivet om de generelle såvel som konkrete forhold, der skal tages i betragtning, herunder privatøkonomi, boligens pris og anvendelighed, behovet for eventuel byggeteknisk rådgivning, handelsvilkår, forsikringsforhold, finansiering, miljø- og energiforhold, tilstandsrapport, kurssikring, skattemæssige konsekvenser, fortrydelsesret og eventuelle familie-, arve- og formueretlige forhold, der kan få betydning for køb af bolig.

Vi søger altid at afholde dette møde straks efter købers henvendelse om eventuelt køb af bolig.

Berigtigelse

Efter mødet med advokat og eventuelt pengeinstitut påbegyndes berigtigelsen af handlen. Denne proces omfatter bl.a. forhandlinger med ejendomsmægler og fremskaffelse af diverse dokumenter til brug for berigtigelsen, herunder oplysninger om ejendommens miljø- og forureningsmæssige status, tingbogsoplysninger vedrørende eventuelle servitutter, byrder og hæftelser, undersøgelse af juridiske forhold, herunder byggelovgivning m.v.

I næste fase af processen udarbejdes og tinglyses skøde og eventuelt sælgerpantebrev samt udfærdigelse reguleringsopgørelse. Sidste led i berigtigelsen består i udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Under hele processen står vi til købers rådighed med rådgivning og svar på eventuelle spørgsmål.

Advokatforbehold

Underskrives købsaftalen forinden møde har været afholdt med advokat anbefaler vi køber, at der i købsaftalen indskrives følgende forbehold:

“Købers underskrift er betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin helhed. Indsigelse skal fremsættes senest 3 hverdage efter underskrivelsen”.

Købsaftalen skal herefter straks fremsendes til os til videre behandling.