Ny principiel dom fra Højesteret om bevisbyrden ved afbrydelse af forældelse med påmindelsesbreve.

201210.31
0

Højesterets kendelser har endeligt fastslået, at der ikke stilles krav til kreditor om, at et påmindelsesbrev skal sendes anbefalet for at løftebevisbyrden for afbrydelse af forældelse. Højesteret har i sine bedømmelser lagt vægt på f.eks. kreditors redegørelse for sine rutiner ved postforsendelse og modtagelse af returnerede brev, samt fremlæggelse af kopi af de afsendte breve og udskrift af journalnotater. Endvidere vil det indgå i bevisbedømmelsen om der er fremsendt et eller flere breve.

Dette er gode nyheder for kreditorer, der har ældre fordringer eller har købt fordringer.

Højesteret har herved ophævet Østre Landsrets kendelse fra december 2011, hvor Østre Landsret fastslog, at et påmindelsesbrev skulle sendes anbefalet for at afbrydelse forældelsen.