Generelt

Advokatfirmaet Martin Hector yder advokatbistand og juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder, herunder i vidt omfang ejerdrevne virksomheder, pengeinstitutter samt private.

I vores rådgivning inddrager vi, ud over det juridiske, såvel kommercielle, økonomiske og praktiske aspekter med henbilk på at finde den bedst mulig samlede løsning for klienten på såvel kort, som lang sigt.

Vi har specialiseret os i rådgivning om samspillet mellem erhvervsvirksomheder og deres forretningsmæssige interesser samt ejerens privatinteresser, baseret på et indgående kendskab til virksomheden og tæt personlig kontakt til ejere og ledelse.

Klientrelation

I enhver klientrelation og igennem ethvert procesforløb er det indbegrebet af vores filosofi at fokusere på den enkelte klients behov og bistå klienten med optimal rådgivning i vores egenskab af såvel advokater som businesspartnere. Vi prioriterer, udover at yde kvalificeret teoretisk rådgivning og bistand, at vores medarbejdere har indsigt i de menneskelige og psykologiske faktorer, der indgår i hver enkelt sag.

Vi lægger derfor vægt på at danne os en indsigt i, og høj grad af forståelse for, vores klienters forretningsmæssige baggrund og udviklingsmuligheder, samt at anticipere og forholde os til klientens legale udfordringer. En mangeårig klientrelation er bl.a. som følge heraf karakterisk for firmaet.

Arbejdsform

Teamwork er en essentiel del af vores arbejdsform og måde at yde klienten en optimal grad af service. Vi samarbejder derfor internt juridisk som strategisk, ligesom vi samarbejder med en række rådgivere indenfor andre fagområder, herunder revisorer, finansielle virksomheder, patentbureauer og IT-konsulenter med det formål at opnå de bedst mulige helhedsløsninger for den enkelte klient. Vi samarbejder endvidere med andre advokatfirmaer, herunder landets større. Via vort netværk delegerer vi opgaver for klienten til samarbejdspartnere med specialer indenfor særlige rets- og forretningsområder, men bevarer vores relation til klienten, på engelsk kaldet “legal management”.

Videnopdatering/Netværk/Internationalt

Det er endvidere firmaets politik, at vores medarbejdere til stadighed opholder en optimal specialviden inden for den enkeltes ansvarsområder. Vi har sat videnopbygning og -udvikling i system, opretholder og udvikler netværksforbindelser såvel nationalt, som internationalt.

Internationalt samarbejder vi med udenlandske advokatfirmaer, herunder i Paris, Nice og London. I år 2003 har vi etableret et samarbejde i Øresundsregionen med det svenske advokatfirma Ranstam & Partners, Malmø. Vi yder således vore klienter kvalificeret rådgivning og bistand vedrørende internationale retsforhold, herunder erhvervsvirksomheders etablering i udlandet og udenlandske virksomheders etablering i Danmark.

Medlemsskaber

Vi er medlemmer af Foreningen af Danske Insolvensadvokater og Dansk Forening for Selskabsret.