Revision af selskabsloven

201308.23
0

Selskabsloven er hen over årene blev revurderet og ændret flere gange. Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en større revision af selskabsloven. De ny ændringer forventes at træde i kraft inden sommeren 2014. For så vidt angår iværksætterselskaber og nedsæ
Den nye revision af selskabsloven indeholder en række ændringer i forhold til selskabslovens gældende regler. De væsentligste ændringer er følgende:

•indførelse af iværksætterselskaber
•nedsættelse af kapitalkravet til anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr.
•øget mulighed for delvis indbetaling af selskabskapitalen
•indførelse af regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted
•afskaffelse af muligheden for fremadrettet at stifte et såkaldt S.M.B.A. (selskab med begrænset ansvar).
•en lang række tekniske ændringer

Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, hvor kapitalkravet blot er 1 kr. ved stiftelsen. Efterfølgende skal selskabskapitalen spares op. Der er et krav om, at 25 pct. af årets overskud skal opspares i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst 50.000 kr. Selskabet kan udbetale udbytte, når selskabskapitalen og reserven udgør 50.000 kr. Når selskabskapitalen og den særlige reserve udgør 50.000 kr., kan selskabet omregistreres til et ”almindeligt” anpartsselskab. Bortset fra de særlige kapitalregler er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber. Det betyder, at der fx stilles krav til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed omkring selskabets forhold. Det er blandt andet muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser.