Trods uvidenhed om graviditet blev arbejdsgiveren dømt for overtrædelse af ligebehandlingsloven ved afskedigelse af gravid medarbejder.

201205.16
0

Retspraksis har indtil nu krævet, at en arbejdsgiver skal være bekendt med en medarbejders graviditet for at kunne blive dømt for overtrædelse af ligebehandlingsloven ved afskedigelse.
Højesteret har nu afsagt en principiel dom om, at gravide medarbejder er beskyttet mod opsigelse, selvom arbejdsgiveren ikke kender til graviditeten. Dog lagde Højesteret vægt på, at arbejdsgiveren havde mulighed for at trække opsigelsen tilbage, da arbejdsgiveren blev bekendt med graviditeten. Højesteret giver derved arbejdsgiveren en mulighed for at undgå en overtrædelse af ligebehandlingsloven og dermed betaling af en godtgørelse, der kan udgøre mellem 6-12 måneders løn.

Har du/I brug for at høre mere kan du/I kontakte Preben Stokkendal eller Martin Hector på tlf.nr. 33 15 50 50 eller mail: ps@hps-law.dk eller hs@hps-law.dk.